کتابخانه های پاریس

کتابخانه های پاریس شامل مجموعه های متنوعی از کتابها هستند: از جمله تاریخ، سیاست , اقتصاد ,نمایشگاهها و هنر…. هستند. اگر دانشجو یا مترجم آزاد در پاریس هستید، کتابخانه ها یک مکان ایده آل برای صرف یک روز بعد از ظهر در کافه های خستگی را ایجاد می کنند.
بسیاری از آنهایی که قدیمی هستند به روی عموم باز نیستند، بسیاری از تورها , ویزیت از این کتابخانه ها را نیز به صورت آزاد و رایگان ارائه میدهند .

راهنمای ایرانیان فرانسه , کپی مطالب با دکر منبع بلامانع است . guideiranfrance.com