تالاب های ایران

تالاب های ایران در گوشه گوشه ایران وجود دارند و هر یک زیبائی , جذابیت و خصوصیات و ویژگیهای جغرافیایی خاص خود را دارند که همگی در فصول مختلف پذیرای پرندگان مهاجر هستند . البته این را هم به خاطر داشته باشید که بازدید برخی از این تالابها را هرگز نباید بدون راهنما انجام دهید و حتما باید از یک راهنمای بومی مجرب کمک بگیرید.

Iran’s lagoons

Iran’s lagoons are located in the corner of Iran, each with its own beauty, attractiveness and special geographic features. Iran’s allies are involved in migratory birds in different seasons. However, note that visiting some of these wetlands should never be unhelpful and you should get to know a local guide.

راهنمای ایرانیان فرانسه , کپی مطالب با دکر منبع بلامانع است . guideiranfrance.com