قصرها ,palais ,کاخ الیزه پاریس ,Palais de l’Elysee ,قصر فونتنبلو , Château de Fontainebleau ,قصر شانتیلی , Chateau de Chantilly ,کاخ ورسای ,قصر گارنیه

3
4

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهنمای ایرانیان فرانسه میباشد guideiranfrance.com