آداب و رسوم ایرانیان

آداب و رسوم ملی و باستانی مردم ایران ، عید نوروز و سال جدید، چهارشنبه سوری، میر نوروز، عمو نوروز، آتش افروز، حاجی فیروز، هفت سین، شام شب عید، شب چله، سبزی کوکو و رشته پلو، سیزده بدر …

هر یک معنا و مفهومی دارد. چون هنوز اکثر از این آیین و سنن در ایران و در بین ایرانیان مقیم در دیگر کشورها انجام می گردد و جهت آشنائی بیشتر به شرح این آداب و رسوم  می پردازیم.

Coutumes iraniennes

National and old customs of the Iranians,
Iranian New Year, Shab-e Yalda, Chahar Shanbeh Souri,Shabe Eid ,Mir Nowruz, Uncle Norouz, Afrouz Fire, Haji Firouz, Haft Sin, Sabzei Koko and reshteh polo, Thirteen Badr …

each has a meaning. Because most of this tradition is still in Iran and among Iranians residing in other countries, we will discuss these customs in order to learn more.

If you want to familiarize yourself with Iranian customs.
Check out our content to get acquainted with some Iranian customs and 2500 years of civilization.

راهنمای ایرانیان فرانسه , کپی مطالب با دکر منبع بلامانع است . guideiranfrance.com